Photoshop videolu anlatım

Web Tasarım Ve İnternet Teknolojileri Uzmanı / Eğitmen

Photoshop videolu anlatım

ADOBE PHOTOSHOP’A GİRİŞ (CC)

 

1.  TERİMLER

İmage (İmaj): Resim, Görsel, Görüntü, Fotoğraf, Raster, Bitmap … 

Piksel: İmajları oluşturan kareciklere denir. Dijital resmin en küçük parçasıdır.  Çözünürlük (Resolation): Piksel yoğunluğudur. (Çoğaldıkça küçülürler.) Birimi ppi

(piksel per inch) dir. (1 inch = 2.54 cm) Web için 72 ppi, Baskı için 300 ppi kullanılır. 

Renk Modu: İmajın tanımlandığı renk sistemi. Ör. RGB, CMYK, Grayscale … 

Piksel Derinliği (Bit Derinliği): Bir pikselin görünebileceği renk sayısı. Birimi bit’dir. Değer arttıkça dosya boyutuda artar. Ör. 1 bit=2 renk (siyah/beyaz), 2 bit = 4 renk, 8 bit=256 renk veya ton. Photoshop varsayılan olarak 8 bit dosyalarla çalışır.

Resim Dosya Formatı (Dosya Uzantısı): İmajların saklanabildiği dosya biçimleri. Ör. Jpeg, tif, eps, bmp, pdf … İnternetten indirdiğimiz resimler jpeg’dir. Resmi başka programa aktarmak için Tiff, eps, pdf … kaydederiz. Photoshopun uzantısı psd ‘dir.

 

2.  RENK MODLARI (İmage – Mode Komutları) 

Bitmap: Sadece siyah ve beyaz renkli piksellerden oluşan resimlerdir. (1Bit)  Grayscale: 256 gri renk tonunu içeren 8 bitlik resimlerdir. 

Duotone: Gri tonlardan oluşan resimler seçilen 2 renkten oluşur hale getirir.

Monotone seçildiyse resim tek rengin tonlarından oluşacaktır. Örneğin Kırmızı tonları.  lndexed Color: 256 renk içerebilen 8 bitlik resimlerdir. Renkler tanımlanabilir. 

RGB Color: Kanal başına 8 bitlik görüntülerde yoğunluk değerleri, renkli bir görüntüdeki her RGB (kırmızı, yeşil, mavi) bileşen için 0 (siyah) ile 255 (beyaz) arasında değişir. Örneğin, açık kırmızı rengin R değeri 246, G değeri 20, B değeri 50’dir. Üç bileşenin değeri de eşit olduğunda sonuç, nötr bir gri tondur. Tüm bileşenlerin değerleri 255 olduğunda sonuç saf beyaz, değerler 0 olduğunda saf siyahtır. Ekran (Işık) renkleridir. Web için kullanılır. Photoshopun en iyi çalıştığı renk modudur. (RGB/8 Bit) 

CMYK Color: Geleneksel 4 renk baskı sistematiği Cyan, Magenta, Yellow (Sarı) ve

Key (Black-Siyah) renklerinin karışımından oluşur. Renk spektrumundaki diğer tüm renkler, bu mevcut dört rengin kombinasyonlarıyla oluşturulur. Baskıda kullanılır.  Lab Color: RGB ve CMYK aygıta göre değişkenlik gösteren renk modlarıdır. Lab mod ise aygıttan bağımsız renk modudur. 

Multichannel: Multichannel, RGB ve CMYK gibi standart ve özel bir mod’dur.

Multichannel, tek bir 8 bit kanal’dan fazlasına sahiptir. Kullanıcı rengi ayarlayıp her bir kanalı dilediği gibi isimlendirebilir.

 

3.  ARAÇ KUTUSU

Move Tool (Taşıma): Seçim alanlarını veya katmanları taşımak için kullanılır.  

Rectangular Marquee Tool (Dikdörtgen İşaretleme): Dikdörtgensel seçim alanı olusturmak için kullanılan geometrik seçim araçlarından biridir. 

Elliptical Marquee Tool (Oval İşaretleme): Dairesel seçim alanı oluşturmak için kullanılan geometrik seçim araçlarından biridir. 

Single Column Marquee Tool (Tek Sütun İşaretleme): Dikey tek piksellik seçim alanları oluşturmak için kullanılan geometrik seçim araçlarından biridir. 

Single Row Marquee Tool (Tek Satır İşaretleme): Yatay tek piksellik seçim alanları oluşturmak için kullanılan geometrik seçim araçlarından biridir.

 Lasso Tool (Kement): Mausun sol tuşu basılı tutularak seçim alanları oluşturabile  ceğimiz serbest seçim alanı oluşturma araçlarından biridir. 

Polygonal Lasso Tool (Çokgen Kement): Mouse’un sol tuşu ile resim üzerinde tek tek tıklamalar yaparak seçim alanınızı oluşturmada kullanılan serbest seçim aracıdır. 

Magnetic Lasso Tool (Manyetik Kement): Piksel tanıma yöntemine göre çalışır.

Aynı renk pikseller üzerine seçim yapar. Mausu hareket ettirdikçe piksellere yapışır. 

Quick Selection Tool (Hızlı Seçim): Ayarlanabilir yuvarlak bir fırça ucu kullanarak seçim yapmamızı sağlayan piksel tonuna duyarlı seçim araçlarından biridir.  Magic Wand Tool (Sihirli Değnek): Belirli bir renkteki birbirine komşu alanları seçmek için kullanılan piksel tonuna duyarlı seçim araçlarından biridir. 

 

Crop Tool (Kırpma): Resim üzerinde kalmasını istemediğimiz alanları atar (siler). 

Eyedropper Tool (Damlalık): Resimden renk örneği almak için kullanılır. 

Spot Healing Brush Tool (Nokta Düzeltme Fırçası): Lekeleri ve nesneleri kaldırır.  Healing Brush Tool (Düzeltme Fırçası): Görüntüdeki kusurları onarmak için bir örnek veya desenle boyama yapan rotuş araçlarından biridir. 

Patch Tool (Yama): Bir örnek veya desen kullanarak görüntünün seçili alanındaki kısımları onarmak için kullanılan rotuş araçlarından biridir. 

Red Eye Tool (Kırmızı Göz): Flaşın neden olduğu kırmızı yansımayı düzeltir. 

Clone Stamp Tool (Klonlama Damgası): Görüntünün bir örneğini boyar. 

Pattern Stamp Tool (Desen Damgası): Desen olarak boyama yapar. 

 

Eraser Tool (Silgi): Pikselleri siler. Gereksiz alanları temizler. 

Background Eraser Tool (Arka Plan Silgisi): Sürükleme yoluyla alanları silerek saydam (şeffaf ) hale getiren silme araçlarından biridir. 

Magic Eraser Tool (Sihirli Silgi): Piksel tonlarına duyarlı olarak tıklanan alandaki pikselleri silerek saydam hale getiren silme araçlarından biridir. 

Blur Tool (Bulanıklaştırma): Görüntüdeki sert kenarları bulanıklaştırır. 

Sharpen Tool (Keskinleştirme): Görüntüdeki yumuşak kenarları sertleştirir. 

Smudge Tool (Leke): Görüntüdeki uygulanan kısımları lekeler. Renkleri karıştırır. 

Dodge Tool (Soldurma): Görüntüdeki alanların renklerini açıklaştırır. 

Burn Tool (Yakma): Görüntüdeki alanların renklerini koyulaştırır. 

Sponge Tool (Sünger): Bir alanın renk doygunluğunu değiştirir. 

Brush Tool (Fırça): Fırça darbeleri ile boyama yapar. 

Pencil Tool (Kurşun Kalem): Keskin kenarlı darbelerle boyar. 

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme): Seçili rengi yeni bir renkle değiştirir. 

History Brush Tool (Geçmişe Dönme Fırçası): Resminizi ilk haline getirir (siler). 

Art History Brush (Resim Geçmişe Dönme Fırçası): Fırça darbesi etkisi katar.

Gradient Tool (Degrade): Renkler arasında renk geçişi oluşturmak için kullanılır. 

Paint Bucket Tool (Boya Kovası): Belirli bir alanı renkle doldurmak için kullanılır. 

Horizontal Type Tool (Yatay Yazım): Yatay yazı yazmamızı sağlar. 

Vertical Type Tool (Dikey Yazım): Dikey yazı yazmamızı sağlar. 

Horizontal Type Mask Tool (Yatay Yazım Maskesi): Yatay seçim yazısı oluşturur. 

Vertical Type Mask Tool (Dikey Yazım Maskesi): Dikey seçim yazısı oluşturur. 

Line Tool (Çizgi): Düz çizgi çizmek için kullanılır. 

Custom Shape Tool (Özel Şekil): Özel şekil listesinden şekilleri çizer.

 

4.  MENÜLER

 

 

 • File (Dosya) Menüsü: Temel dosya işlemleri için kullanılan menüdür.Yeni çalışma dosyası oluşturmak, mevcut olan dosyayı açmak, dosyayı kaydetmek, kapatmak, çalışma alanına dosya çağırmak gibi işlemleri yapar.
 • Edit (Düzen) Menüsü: Çalışmadaki adımları ileri-geri alma, kesme, kopyalama, yapıştırma, döndürme, dolgu verme, çerçeve ekleme gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür. Ayrıca bu bölümde kütüphaneye fırça ve doku da eklenmektedir.
 • İmage (Resim) Menüsü: Genel olarak renklere, tonlara ve çalışma alanımıza müdahale etmek istersek kullanacağımız menüdür. Adjustment alt menüsü renk ve ton ile ilgili işlemler yaparken diğer alt menülerden çalışma alanımızın boyutu, çözünürlüğü, yönü ve trim (şeffaf pikselleri silme) işlemlerini uygulayabiliriz.
 • Layer (Katman) Menüsü: Katmanlarla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür. Katman özellikleri, katmanları birbirine dönüştürme gibi işlemler bu menüden yapılmaktadır.
 • Select (Seçim) Menüsü: Seçim araçlarına bağlı olarak seçimler üzerinde işlemlerin yapıldığı menüdür. Seçim araçlarından biriyle seçim yapılmalıdır.
 • Filter (Filtre) Menüsü: Photoshop bünyesinde olan veya yüklenen filtrelere

ulaşmak için kullanılır. Efektler bu menü ile oluşturulur.

 • Analysis (Analiz) Menüsü: Analizsel işlemlerin yapıldığı yeni bir menüdür.
 • 3D (3Boyut) Menüsü: 3D katmanlarla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür.
 • View (Görünüm) Menüsü: Görünürlük menüsüdür. Çalışmaya yaklaşma-

uzaklaşma, gerçek boyuttaki görünürlüğü, cetvel ve ızgara gibi komutların bulunduğu menü burasıdır. Çalışmayı kolaylaştıran yardımcı komutları içerir.

 • Window (Pencere) Menüsü: Paletimizde yer alan menü ve pencerelerin görünürlük işlemlerini yapan menüdür. Yani tüm paletler (paneller) burada bulunur.
 • Help (Yardım) Menüsü: Yardım merkezidir.

 

5.  PALETLER (PANELLER) 

 

 

3D (3B) Paleti: Photoshop’a aktarılan 3 Boyutlu nesnelerin özelliklerini ayarlamak için kullanılan paneldir.

Actions (Eylemler) Paleti: Actions Paleti ile çok sık yapılan ve birden fazla adımdan oluşan işlemler bir makro gibi kaydedilip daha sonra tek bir tuşa basarak tüm imajlara hafızaya alınmış işlem adımları otomatik olarak uygulanır. 

Adjustments (Ayarlamalar) Paleti: İmage – Adjustments menüsünde bulunan renk ve ton ayarı komutlarını resme hızlıca uygulamamızı sağlar. Etkiyi katman olarak uyguladığından orijinal resim korunmuş olur. İstersek ayar katmanını silebiliriz.

Animation (Animasyon) Paleti: Basit animasyonlar hazırlamak ve videolarda işlemler yapmak için kullanılan palettir. 

Brush (Fırça) Paleti: Fırça ayarlarının yapıldığı palettir. Herhangi bir fırçaya bu palet sayesinde farklı özellikler kazandırabiliriz. Fırça ekleyip yönetebiliriz. 

Brush Presets (Fırça Hazır Ayarları) Paleti: Hızlı erişim için fırça şekillerinin yüklenip kullanılmasını sağlayan paneldir.

Channels (Kanallar) Paleti : İmajın renk kanallarını gösteren palettir. RGB renk modundaki bir imajda 3 renk kanalı vardır. Red (Kırmızı), Green (Yeşil) ve Blue

(Mavi). CMYK renk modundaki bir imajda 4 renk kanalı vardır. Cyan (Açık Mavi), Magenta (Pembe), Yellow (Sarı) ve Black 

Character (Karakter) Paleti: Photoshop’ta yazdığımız bir yazının türünü, karakterini, kalınlığını, büyüklüğünü, harfler arasındaki mesafesini ayarlayabildiğimiz palettir.  Clone Source (Kaynağı Klonla) Paleti: Clone Stamp Tool (Klonlama Damgası

Aracı) seçiliyken birden fazla doku örneği kullanmamızı ve ayarlar yapmamızı sağlar. Color (Renk) Paleti: Araç kutusu üzerindeki foreground (ön plan) ve background

(arka plan) renklerinin ayarlandığı yerdir. Kısaca renk seçim paletidir.

Histogram (Histogram) Paleti: İmajın aydınlık ve karanlık kısımlarını grafiksel olarak gösteren palettir. Resmin piksellerinin ton grafiğini çıkarır.

History (Geçmiş) Paleti: İmaj üzerinde yaptığımız her türlü işlem adımını hafızaya alan ve istenildiği zaman istenilen işlem adımına dönebilmeyi sağlayan palettir. En fazla 20 işlem adımını hafızada tutar. Standart olan bu değeri arttırıp azaltmak için

Edit menüsü altındaki Preferences’tan History State sayısı ayarlanır. 

Info (Bilgi) Paleti: Resimde üzerinden geçtiğimiz pikseller hakkında bilgi verir.

Layer Comps (Katman Kompozisyonları) Paleti: Katmanlar değişik biçimlerde düzenlenerek bu palette kaydedilir ve istenilen kompozisyon seçilir.

Layers (Katman) Paleti: Katman paletidir. Photoshop’ta yaptığımız her bir çizimin ayrı bir katmanda yer alması gerekir. Katmanlarla alakalı her türlü işlem Layers (katman , tabaka) Paletinden yapılır. 

Masks (Maskeler) Paleti: Mesklerin oluşturulduğu ve düzenlendiği palettir. Measurement Log (Ölçü Günlüğü) Paleti: Cetvel (Ruler Tool) ve Sayma (Count

Tool) aracı gibi araçlarla yapılan ölçümleri kaydetmek için kullanılır.

Navigator (Gezgin) Paleti : Çalışma alanını yakınlaştırıp uzaklaştırdığımız palettir.

Alt tarafta yer alan sürgüyü sağa sola hareket ettirerek yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapabiliriz. Paletteki kırmızı çerçeveyi kaydırarak çalışma sayfasında düzenlemek istediğimiz yere gidebiliriz. 

Notes (Notlar) Paleti: Belge üzerine Note Tool (Not Aracı) ile notlar yazmak ve bunları düzenlemek veya silmek için kullanılan araçtır.

Paragraph (Paragraf) Paleti : Paragraf özelliklerinin ayarlandığı palettir. Paragraf hizalama, girinti yapma ve tireleme gibi seçenekler bulunur.

Paths (Yollar) Paleti : Çizgiler ve eğiriler üzerinde birtakım işlemler yapabilmek için kullanılan palettir. Çizim araçlarını kullanarak oluşturduğumuz her bir çizimi ayrı bir path katmanıdır. Dekupe işlemlerinde kullanılır.

Styles (Stiller) Paleti : Hazır stil efektlerinin bulunduğu palettir. Üçgen menüye tıklayarak palete daha fazla hazır stil ekleyebiliriz. Stili iptal etmek için paletteki ilk kutucuğa (none) tıklamamız yeterli olacaktır.

Swatches (Renk Örnekleri) Paleti: En fazla kullanılan renkleri bulunduran palettir. Foreground rengini belirlemek için damlalıkla istenilen renge tıklanır. Background rengini belirlemek için Ctrl tuşuyla birlikte istenilen renk üzerine tıklanır. 

Tool Presets (Araç Hazır Ayarları) Paleti: Seçilen araçla ilgili hazır ayarların görüntülendiği ve düzenlediği paneldir.

 

6.  TEMEL KOMUTLAR

 

 1. Resim Açma:

File – Open (Aç) (Ctrl + O) veya Gri zemine çift tıklanır. 

 

 1. Kaydetme:

File – Save As (Farklı Kaydet) (Ctrl + Shift + S) Photoshop (.psd) uzantısı seçilir. 

Çalışma esnasında Ctrl + S (File – Save) ile resim üzerine kayıt yapılabilir. 

Resmin en son kayıtlı haline veya ilk haline dönmek için F12 (File – Revert) komutu kullanılır. 

 

 1. Resme Yakınlaşma/Uzaklaşma – Resmi Kaydırma:

Ctrl + (+) yakınlaşır. Ctrl + (-) uzaklaşır. Araç Kutusundaki Zoom Tool seçilip tıklanarak veya alan oluşturularak yaklaşılır. Büyüteç aracı seçiliyken klavyeden Alt tuşu basılı tutularak uzaklaşma işlemi yapılabilir. 

Klavyeden; Ctrl + Space= Büyüteç (Zoom Tool) , Ctrl + Alt + Space = Küçülteç  Window – Navigator paleti ile yaklaşma /uzaklaşma /kaydırma yapılabilir. 

Resmi kaydırmak için Hand Tool aracı kullanılabilir. Space (boşluk) tuşu basılınca da imleç ele dönüşür ve geçici kaydırma işlemi yapılabilir. 

 

 1. İşlemleri Geri Alma:

Ctrl + Z (Edit – Undo/Redo): İşlemi bir kez geri alır. 

Window – History Paleti ile işlemler geri/ileri alınabilir. 

Ctrl + Alt + Z: Gerial , Ctrl + Shift + Z: İlerial 

 

 1. Çoğaltma/Pano komutları:

Move Tool (Taşıma Aracı) seçiliyken Alt tuşu ile resim çoğaltılabilir. 

Edit menüsündeki pano komutları ile de çoğaltma yapılabiliri. 

(Kes – Cut- Ctrl+X, Kopyala – Copy – Ctrl + C , Yapıştır – Paste – Ctrl + V) 

 

 1. Dönüşüm Komutları (Free Transform):

Ctrl +T (Edit – Free Transform) kısa yolu ile bir resmi büyütmek, küçültmek, çevirmek mümkündür. Bunun için resmin köşelerindeki karecikler kullanılır. Bunun dışında resim üzerine sağ tuş yapıldığında açılan bağlam menüsünden Scale, boyutlandırmak; Rotate, çevirmek; Skew, yamultmak; Distort, resmi sıkılaştırmak ve sığdırmak; Peripective, perspektif etkisi; Rotate 180, resmi 180 derece çevirmek; Rotete 90cw, resmi saat yönünde 90 derece çevirmek, Rotate 90ccw, resmi saat yönünün tersine 90 derce çevirmek, Flip Horizontal, Yatayda ayan; Flip Vertical,

Dikeyde ayna görünümü için kullanılır. 

 

 1. Filtre Kullanımı:

Filter – Artistic filtreleri resme sanatsal görünümler katmak için kullanılabilir. Ctrl + F ile filtre tekrarlanabilir. Edit – Fade (Ctrl + Shift + F) ile filtrenin etkisi düzenlenebilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir